2024 Taiwan Digestive Disease Week|2024 TDDW
October 4-6
Kaohsiung Marriott Hotel, Kaohsiung, Taiwan

President
 • Jia-Horng Kao
Vice President
 • Cheng-Tang Chiu
 • Chun-Jen Liu
 • Yan-Shen Shan
 • Yao-Jong Yang
 • Jaw-Town Lin
 • Yi-Hsiang Huang
 • Shih-Ming Wang
 • Kuan-Yang Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Chun-Ying Wu
 • Pi-Yi Chang
Chairman
 • Chia-Yen Dai
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Huey-Ling Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Ming-Yen Hsieh
 • Yao-Chun Hsu
 • Chao-Wei Hsu
 • Po-Yao Hsu
 • Huang-Ming Hu
 • Chung-Feng Huang
 • Jee-Fu Huang
 • Chao-Hung Hung
 • Tyng-Yuan Jang
 • Jia-Horng Kao
 • Hsueh-Chou Lai
 • I-Cheng Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Po-Cheng Liang
 • Chen-Chun Lin
 • Chih-Lin Lin
 • Chih-Wen Lin
 • Yi-Hung Lin
 • Nai-Jen Liu
 • Yu-Lueng Shih
 • Chien-Wei Su
 • Ming-Yao Su
 • Tung-Hung Su
 • Wei-Lun Tsai
 • Chia-Chi Wang
 • Chih-Wen Wang
 • Yao-Kuang Wang
 • Yu-Ju Wei
 • I-Chen Wu
 • Ming-Lung Yu
Secretary General
 • Ming-Lun Yeh
Vice Secretary General
 • Pin-Nan Cheng
 • Chao-Wei Hsu
 • Huang-Ming Hu
 • Chung-Feng Huang
 • Chao-Hung Hung

Scientific Committee

Chair
 • Jee-Fu Huang
Members
 • Chi-Yang Chang
 • Chun-Chao Chang
 • Ming-Ling Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Chien-Hung Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Li-Tzong Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Rong-Nan Chien
 • Cheng-Tang Chiu
 • Han-Mo Chiu
 • Ming-Chih Hou
 • Tsai-Yuan Hsieh
 • Rey-Heng Hu
 • Tsung-Hui Hu
 • Chung-Feng Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Jia-Horng Kao
 • Chia-Long Lee
 • Kuei-Chuan Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Ching-Liang Lu
 • Sheng-Nan Lu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yen-Hsuan Ni
 • Cheng-Yuan Peng
 • Ping-Huei Tseng
 • Chun-Ying Wu
 • Deng-Chyang Wu
 • Sheng-Shun Yang
 • Ming-Lung Yu

Organized By