2023 Taiwan Digestive Disease Week|2023 TDDW
September 24-25
NTUH International Convention Center, Taipei, TAIWAN

President Ming-Shiang Wu
Vice President
 • Cheng-Tang Chiu
 • Chun-Jen Liu
 • Rey-Heng Hu
 • Yao-Jong Yang
 • Jaw-Town Lin
 • Shi-Ming Lin
 • Shih-Ming Wang
 • Kuan-Yang Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Chun-Ying Wu
 • Po-Chin Liang
Chairman Sheng-Nan Lu
Members
 • Chen-Wang Chang
 • Ching-Wei Chang
 • Te-Sheng Chang
 • Chieh-Chang Chen
 • Chien-Hung Chen
 • Ming-Jen Chen
 • Hao-Tsai Cheng
 • Yen-Cheng Chiu
 • Yi-Chun Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Yao-Chun Hsu
 • Wen-Hsin Huang
 • Chao-Hung Hung
 • Yuan-Hung Kuo
 • Hsueh-Chou Lai
 • Ching-Tai Lee
 • Hsi-Chang Lee
 • I-Cheng Lee
 • Chih-Lin Lin
 • Chih-Wen Lin
 • Hsuan-Hwai Lin
 • Tsung-Jung Lin
 • Yu-Lueng Shih
 • Ming-Yao Su
 • Wei-Chen Tai
 • Ming-Chang Tsai
 • Ming-Chao Tsai
 • Wei-Lun Tsai
 • Wen-Lun Wang
 • Cheng-Kun Wu
 • Sheng-Shun Yang
 • Chih-Chien Yao
 • Chun-Chieh Yeh
 • Yi-Hao Yen
Secretary General Chao-Hung Hung
Vice Secretary General
 • Ming-Jen Chen
 • Hsueh-Chou Lai
 • Chih-Lin Lin
 • Wei-Chen Tai

Scientific Committee

Chair Chien-Hung Chen
Members
 • Chi-Yang Chang
 • Chun-Chao Chang
 • Ming-Ling Chang
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Rong-Nan Chien
 • Cheng-Tang Chiu
 • Han-Mo Chiu
 • Yi-Chun Chiu
 • Chia-Yen Dai
 • Ming-Chih Hou
 • Sen-Yung Hsieh
 • Tsai-Yuan Hsieh
 • Tsung-Hui Hu
 • Yi-Hsiang Huang
 • Jia-Horng Kao
 • Chao-Hung Kuo
 • Chia-Long Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Nai-Jen Liu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Yen-Hsuan Ni
 • Cheng-Yuan Peng
 • Ming-Yao Su
 • Wei-Chen Tai
 • Chun-Ying Wu
 • Deng-Chyang Wu
 • Sheng-Shun Yang
 • Ming-Lung Yu

Organized By